วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

Renewal : ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพคลาส 3 ข้อมูลจาก Doddler


ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาชีพคลาส 3 (ข้อมูลจาก Doddler)

- การเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 ขั้นแรกตัวละคร คลาส 2 หรือ ไฮคลาส ที่จะทำการเปลี่ยนจะต้องมี Base Lv.99

- อาชีพคลาส 2 ก็สามารถเปลี่ยนได้ (ไม่ต้องเป็นไฮคลาสก็ได้)

- ถ้าเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 โดยไม่ได้เป็นอาชีพไฮคลาสมาก่อน (คือเอาคลาส 2 Lv.99 เปลี่ยนเลย) จะไม่สามารถใช้ทักษะบางอย่างของอาชีพไฮคลาสได้

- ทักษะบางอย่างของอาชีพคลาส 3 จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของไฮคลาสมาก่อน ดังนั้นถ้าเราเอาอาชีพคลาส 2 เปลี่ยนเป็นคลาส 3 เลย ก็จะไม่สามารถใช้ทักษะเหล่านั้นได้

- นอกจากนั้นถ้าเปลี่ยนอาชีพคลาส 3 โดยที่เราเป็นอาชีพไฮคลาสมาก่อน จะได้โบนัส HP/SP ของเราเพิ่มขึ้น 25% (ถ้าเอาคลาส 2 เปลี่ยนเป็นคลาส 3 เลย จะไม่ได้โบนัส HP/SP)

- เมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาส 3 แล้ว เราจะมี Base Lv.99 เท่าเดิม

- Level สูงสุดของอาชีพคลาส 3 คือ Base Lv.150 และ Job Lv.50 , สามารถอัพค่า Status ต่างๆได้สูงสุดถึง 120


สรุปคือ มี 2 ทางเดินที่เราสามารถเลือกได้ คือ

1.Novice --> Class 1 --> Class 2-1 / Class 2-2 @Lv.99 Job 50 -->Novice High --> High first class --> High Class 2-1 / 2-2 @Lv.99Job 70
--> Class 3 (Ultimate Class) มี High-Class Skill

2. Novice --> Class 1 --> Class 2-1 / Class 2-2 @Lv.99 Job 50 --> Class 3 (Ultimate Class) ไม่มี High-Class Skillทั้งนี้ตัวละครของผู้ที่ต้องการเปลี่ยน เป็นอาชีพขั้น 3 นั้นจำเป็นจะต้องมี Base Level 99 

โดยสามารถเปลี่ยนได้ในขณะที่เป็นอาชีพคลาส 2 หรือไฮคลาส เท่านั้น (ไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องจ๊อบครบ 50 หรือ 70 ด้วยหรือเปล่า) 

เหตุผลที่สามารถเปลี่ยนอาชีพขั้น 3 ได้ทั้งสองแบบก็เพราะว่าอยากให้ผู้เล่นเปลี่ยนอาชีพได้ง่ายขึ้น แต่หากใครต้องการความสมบูรณ์แบบ

จริงๆ ให้สมกับชื่อฉายาอาชีพขั้น 3 “Ultimate Class” ก็สามารถเปลี่ยนคลาส 2 ไปเป็นไฮคลาสก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนจากไฮคลาสไป

เป็นอาชีพขั้น 3
Renewals Stat Calculator
Renewal Monster Database


อาชีพต่างๆของ Class 3


Rune Knight (เปลี่ยนจาก Knight, Lord Knight)

Arch Bishop (ปลี่ยนจาก Priest, High Priest)

Warlock (ปลี่ยนจาก Wizard, High Wizard)

Ranger (ปลี่ยนจาก Hunter, Sniper)

Guillotine Cross (ปลี่ยนจาก Assassin, Assassin Cross)

Mechanic (ปลี่ยนจาก Blacksmith, Mastersmith)

Royal Guard (เปลี่ยนจาก Crusader, Paladin)

Sura (เปลี่ยนจาก Monk, Champion)

Sorcerer (เปลี่ยนจาก Sage, Scholar)

Minstrel & Wanderer(เปลี่ยนจาก Bard & Dancer, Minstrel & Gypsy)


Shadow Chaser (เปลี่ยนจาก Rogue, Stalker)

Genetic (เปลี่ยนจาก Alchemist, Biochemist)


ตารางแสดงค่า Job Bonus อาชีพของคลาส 3 แต่ละสายอาชีพที่ Job 50
ตารางแสดงค่า HP สูงสุด อาชีพของคลาส 3 แต่ละสายอาชีพ ตั้งแต่ Lv.99-Lv.150 (โดยจะเป็นค่า MHP พื้นฐาน เมื่อ Vit=0)
*** ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นอาชีพไฮคลาสมาก่อน ค่า MHP จะน้อยลงจากในตาราง 20% ***ตัวอย่าง เช่น
Knight Lv.99 > Lord Knight Lv.99 > Rune Knight Lv.150 = MHP 22,260
Knight Lv.99 > Rune Knight Lv.150 = MHP 17,808


[รวมกระทู้] ข้อมูลสกิลคลาส 3 By Meta-Anima, RahXe, Akiyama

บทความ : Renewal Patch by -:LaDy:-*MamaLaDe*

Godly Item เปลี่ยนไป!? Renewal System by wizard1st

ข้อมูลมีเพียงเท่านี่กรุณาตรวจสอบลิ้งที่แนบมาด้วย
ที่มา : Doddler RO
: NanajitanG CoMMuNiTy
: http://ro.chanywa.com/
แปล เรียบเรียง : เป๋ห่าว และเพื่อนฟ้อง
เป๋ห่าว : ขอบคุณทุกกระทู้ในเวปพรอน ผมเพียงแค่นำมารวมกันจะได้หาง่ายขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น